Aperos de tractor > fresadora > fresadora
  • fresadora
  • Ref.: gui1
  • Fresadora (rotavator)

     Diferentes anchos de lavor

    Sencilla o reforzada

  • > Solicitud de información

C/ Vázquez de Parga, 13 Carballo (A Coruña)

Telf: 650 340 570 | Email: infomaquinariacotelo.com